Subsidies

Het Opleiding- en Ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatie Bedrijf (OTIB) verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor vergoeding van toepassing.
  • Volgt uw werknemer een cursus of een training en neemt u daarvan de kosten voor uw rekening?
  • Dan komt u misschien in aanmerking voor de OntwikkelingsStimuleringsRegeling (de OSR).
  • Volgt uw werknemer een cursus of training uit de cursuslijst ‘Duurzaam’ of ‘Specifiek’? Ook in 2018 kunt u als werkgever nog gebruik maken van de OSR Specifiek. U ontvangt dan naast de reguliere OSR een extra financiële tegemoetkoming van OTIB voor de kosten.
  • Heeft u werknemers die een leer-werktraject volgen en waarvoor u een beroepspraktijkovereenkomst (BPV) heeft afgesloten? Dan biedt de BeroepsPraktijkVorming u een tegemoetkoming voor het beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats.
  • Heeft u werknemers in dienst die een MIT of duale HBO-opleiding volgen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor het bieden van een praktijkplaats.
  • Wilt u een Ervaringscertificaat voor uw werknemer? Met een Ervaringscertificaat kunnen werknemers zonder specifiek vakdiploma toch laten zien dat zij over de juiste competenties beschikken. OTIB biedt werkgevers een tegemoetkoming voor een Ervaringscertificaat (EVC).
  • Heeft u vrouwen met een technische opleiding in dienst die zich als rolmodel inzetten voor het project Spiegelbeeld? Dan verstrekt OTIB u een onkostenvergoeding voor hun afwezigheid.
  • Voor een extra stimulans van scholing van uw werknemers op het gebied van duurzaamheid en het verbeteren van de zij-instroom en instroom van nieuwe leerlingen in de technische installatiebranche zijn er tijdelijke regelingen. Bekijk op welke extra tegemoetkomingen u wellicht een beroep kunt doen!
  • Als onderdeel van het Sectorplan heeft OTIB het Steunpunt Arbeidsmarktmobiliteit opgericht. Zowel werkgevers als werknemers kunnen terecht bij het Steunpunt, bijvoorbeeld met vacatures, Cv’s en/of vragen over scholing. Het Steunpunt kan daarnaast al uw vragen over de arbeidsmarkt en mogelijkheden voor scholing beantwoorden.
webdesign development

Waar bent u naar op zoek?