Cursussen van KERN toegevoegd aan het Kennisportaal

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Stichting KERN (Kennisinstituut Energetische Renovatie en Nieuwbouw) heeft een aantal van haar cursussen ondergebracht bij het Kennisportaal.
KERN zet zich in voor een succesvolle energietransitie in de bouw. Door de interdisciplinaire benadering in haar cursussen draagt KERN bij aan de integrale kwaliteit van gebouwen.

KERN verzamelt zo compleet mogelijk actuele kennis en stelt deze laagdrempelig beschikbaar rondom (bijna) energieneutraal renoveren en bouwen en samenwerken en integraal bouwen. Naast de raakvlakken met stedenbouwkundige aspecten richt KERN zich op de kennis van de gebouwen zelf, hun directe omgeving en de gebouw-gebonden energieopwekking.
De informatie komt o.a. van het Passive House Institute, de Technische Universiteit Delft en andere Nederlandse kennisorganisaties.

KERN ontwikkelt cursussen van toegevoegde waarde voor bedrijven die integraal energieneutraal willen bouwen en renoveren. De nadruk bij de cursussen ligt daarbij niet alleen op het vergroten van kennis aan zich maar ook op het integraal kunnen toepassen ervan. Cursisten worden gemotiveerd om hun eigen potentieel voor zelfstandige verantwoordelijkheid binnen hun vakgebied en functie volledig te ontwikkelen.

De garantie van de energieprestatie van gebouwen is een middel om de energietransitie te laten slagen. Hiermee wordt de energieambitie werkelijk gehaald waardoor de gebruikskosten voorspelbaar zijn. Dit minimaliseert het financiële risico van investering in energetisch hoogwaardige projecten en energieneutraal bouwen wordt rendabel.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.kennisinstituutkern.nl

webdesign development

Waar bent u naar op zoek?